CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

 • Mức lương: 10 - 15.000.000 VNĐ
 • Hạn nộp hồ sơ: 2022-04-20
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả công việc: 

 1. Xây dựng khung pháp lý
 • Xác định các chốt kiểm soát pháp lý cần thiết phù hợp với các quy định của Công ty.
 • Xây dựng và duy trì hoạt động, nề nếp công tác Pháp chế
 • Rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản pháp quy, văn bản quản lý nội bộ theo các nghĩa vụ pháp lý đã xác định.
 • Cập nhật những thay đổi của pháp luật đối với những quy định có ảnh hưởng trực tiếp/gián tiếp đến hoạt động của Công ty, thực hiện truyền thông và hướng dẫn các phòng ban liên quan ứng xử với những thay đổi.

      2. Thực hiện các hoạt động pháp lý Doanh nghiệp

 • Thực hiện xây dựng, hoàn thiện, rà soát, thẩm định các Hợp đồng, Thỏa thuận, NDA, MOU,…
 • Quản lý và cập nhật các văn bản pháp lý quan trọng của Công ty (Điều lệ, quy chế hoạt động…)
 • Chuẩn bị tài liệu, nộp hồ sơ, thực hiện đăng ký các vấn đề pháp lý Công ty, điểm bán, các quyền sở hữu trí tuệ cho các nhãn hàng thuộc Công ty, MSMV, Hợp quy sản phẩm, Công bố sản phẩm đặc thù ngành nghề… Lưu giữ hồ sơ và quản lý các hồ sơ pháp lý, lưu giữ các hồ sơ pháp lý…
 • Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xử lý tranh chấp cho Công ty;
 • Đại diện theo ủy quyền trong một số trường hợp để làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

       3. Kiểm tra tuân thủ pháp lý

 • Liên tục kiểm tra tiến độ thực hiện các khuyến nghị đồng thời thực hiện điều chỉnh khuyến nghị cho các trường hợp cần thiết
 • Cập nhật tiến độ thực hiện trong các báo cáo tuân thủ lên TBP
 • Các công việc khác theo sự sắp xếp phân công TBP.

Yêu cầu: 

 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật (Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề Luật sư)
 • Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trở lên
 • Am hiểu chuyên môn ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ, bất động sản, tài chính,..
 • Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, Chủ động và Sáng tạo
 • Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt
 • Có tư duy phản biện tốt

 

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ