CHUYÊN VIÊN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

 • Mức lương: 15 - 18.000.000 VNĐ
 • Hạn nộp hồ sơ: 2022-06-30
MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mô tả công việc:

 • Thực hiện kế hoạch kiểm tra chi tiết cho từng đơn vị theo kế hoạch được duyệt
 • Lập báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát chi tiết, đánh giá kiểm soát nội bộ và tổng hợp của đơn vị, các cấp đã kiểm tra định kì hàng tuần/tháng.
 • Hướng dẫn các đơn vị cấp Trưởng phòng khắc phục, phòng ngừa và cải tiến để tuân thủ các yêu cầu quản lý của công ty và thúc đẩy công việc hiệu quả.
 • Chia sẻ, hướng dẫn nghiệp vụ Tự kiểm tra kiểm soát cho các cấp Trưởng phòng.
 • Báo cáo kết quả kiểm tra về Ban Chiến Lược và Giám Đốc, cảnh báo rủi ro và tham mưu các biện pháp khắc phục phòng ngừa, đề xuất các khuyến nghị cải tiến.
 • Xem xét về tính nhất quán, phù hợp với các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả,.. của tất cả các văn bản tài liệu công ty / Kênh Phòng Ban.
 • Soạn thảo các tài liệu theo yêu cầu của Giám Đốc Chiến lược / Ban Lãnh Đạo.
 • Hướng dẫn sử dụng tài liệu, quản lí tài liệu, phân loại, cấp mã số cho tài liệu được ban hành, quy trình quy định, kế hoạch ngân sách của hệ thống Đánh giá OKR cho các cấp Trưởng phòng, Chuyên viên.

Yêu cầu

 • Tốt nghiệp CĐ/ ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán, Kinh doanh, Thời trang…
 • Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
 • Có Kỹ năng Đánh giá Nội Bộ; Kỹ năng Lập Kế hoạch; Kỹ năng Quản trị Thực thi.
 • Nhiệt tình, cẩn thận, trung thực và chăm chỉ
 • Hiểu về ngành nghề kinh doanh, quy trình sản xuất.
 • Chịu được áp lực cao trong công việc

ỨNG TUYỂN VỊ TRÍ NÀY

 • Chia sẻ