Hồ sơ ứng tuyển

Ứng viên vui lòng chuẩn bị bộ hồ sơ sau nộp cho Phòng Nhân sự/ Quản lý trực tiếp:

A. Các vị trí văn phòng

 1. Thông tin ứng viên (theo mẫu công ty)
 2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và có dấu xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 3 tháng)
 3. Chứng minh thư/ Thẻ căn cước/ hộ chiếu (bản sao công chứng)
 4. Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
 5. Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)
 6. Giấy khám sức khỏe (của bệnh viện cấp huyện trở lên trong vòng 6 tháng)
 7. Bằng tốt nghiệp/ chứng chỉ đào tạo (nếu có) (bản sao công chứng)

B. Các vị trí kinh doanh thị trường, bán hàng

 1. Thông tin ứng viên (theo mẫu công ty)
 2. Sơ yếu lý lịch (dán ảnh và có dấu xác nhận của chính quyền địa phương trong vòng 3 tháng)
 3. Chứng minh thư/ Thẻ căn cước/ hộ chiếu (bản sao công chứng)
 4. Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
 5. Sổ hộ khẩu (bản sao công chứng)
 6. Giấy khám sức khỏe (của bệnh viện cấp huyện trở lên trong vòng 6 tháng)
 7. Bằng tốt nghiệp/ Chứng chỉ đào tạo (nếu có) (bản sao công chứng)
 8. Cam kết bảo lãnh trách nhiệm dân sự (đối với các vị trí liên quan đến quản lý tài sản, mẫu tại đây)